• Baglamukhi Yantra

  • Brass Tortoise

  • Gomati Chakra

  • Hanging Evil Eyes

  • Kuber Yantra

  • Lakshmi Charan Paduka

  • Navgraha Yantra

  • Shri Kuber Dhanlakshmi Dhanvarsha Yantra Kit

  • Shri Yantra Pyramid

  • Shubh Labh Yantra or Shri Lakshmi Ganesh Maha Yantra